Adres

Mac-Pol

Maciej Helwich
Siedlisko 22
64-980 Trzcianka

531 875 152

maciej.helwich@o2.pl

Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „ROZWÓJ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP ŁUPARKI DO OBRÓBKI KAMIENI POLNYCH JAKO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE NA TERENIE LGD”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem podjęcia realizacji operacji jest rozwijanie działalności gospodarczej w tym utworzenie jednego nowego miejsca pracy.