Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to systemy służące do oczyszczania ścieków wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub niewielkich zakładach przemysłowych. Często wykorzystywane w miejscach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnych lub koszt ich wybudowania jest zbyt wysoki. Dzięki nim możliwe jest usunięcie zanieczyszczeń z wody przed jej wprowadzeniem do gruntu lub wód powierzchniowych.

Istnieją różne rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od sposobu oczyszczania wody oraz technologii wykorzystanej do tego celu. Najczęściej stosowane są oczyszczalnie biologiczne, które opierają się na procesie rozkładu organicznych związków w ściekach przez bakterie. W takiej oczyszczalni ścieki przepływają przez złoże filtracyjne lub reaktor biologiczny, gdzie są trawione przez mikroorganizmy.

Innym rodzajem oczyszczalni są oczyszczalnie z osadem czynnym, które opierają się na procesie utleniania ścieków przez bakterie, które rosną na zawiesinie osadu czynnego. Ścieki przepływają przez komorę z osadem, gdzie bakterie utleniają zanieczyszczenia.

Nasza firma zajmuję się kompleksowym wdrażadaniem przydomowych oczyszczalnii ścieków. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szegółowej ofery.

Kontakt

Zbiornik oczyszczalni ścieków

Zdjęcia z budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków